Menu
Obec Otaslavice
Otaslavice

 Kalendář svozu odpadů 2024 - viz Otaslavice  - Aktuality               Poplatky v roce 2024 - viz aktuality      -   Přihlášení k odběru hlášení rozhlasu na:  info@otaslavice.cz

 

 

    

 

 

 

 

        

O obci

Ve tvárné krajině, kde hanácké roviny přecházejí do kopců a lesů Drahanské vysočiny, 12 km jižně od Prostějova, najdete na mírných svazích a v údolí potoka obec Otaslavice. Okolí bylo osídleno již v dávnověku, jak dosvědčují četná paleolitická naleziště, zbytky kultury lužické, únětické atd. Původně zde stály dva hrady, zachovala se pouze polovina strážní věže horního hradu s erbem rodu Žalkovských, která jako nepřehlédnutelné torzo tvoří již od 15. století dominantu obce.

První historicky doložená zmínka o vsi je z r. 1278, i když tvrz a osídlení vzniklo patrně někdy po vítězství olomouckého knížete Oty nad polským vojskem r. 1107(„Ota-sláva“). Pak se zde střídaly rody Otaslavických, Boskovských, Žalkovských, Kunštátských, Schrattenbachů atd. Pozornost upoutají také další kulturní památky jako pseudogotický kostel sv. Archanděla Michaela, kryté barokní schodiště ke kostelu zvané Pavláčka a starobylá renesanční fara.

Mezi slavné rodáky patří Josef František, plukovník in memoriam, jeden z nejlepších stíhačů 2. světové války, který padl v letecké Bitvě o Británii (8.10.1940). Jeho jménem se nazývá také místní základní škola. Odvážné činy Josefa Františka připomíná i památník, který je umístěn před jeho rodným domem v místní části zvané „Kout“. Slavnému rodákovi je také věnováno malé muzeum, které se spolu s expozicí o obci nachází v tzv. malém sále sokolovny.

V okolí obce se nabízí řada turistických vycházek, např. k Obrově noze, v chráněné krajinné oblasti, kde nejvyšším bodem je kóta „U chaloupky“ 413 m n.m. se zajímavými skalními útvary, dále krásnými lukami podél břehu potoka na Drahansko, jižněji pak k Vyškovu nebo severně na Plumlov. V obci pracuje řada řemeslných firem, truhlářské dílny, pila, pěstitelská pálenice, vyhlášené zahradnictví a šicí dílna.

Hody (pouť) se konají na sv. Michala, obvykle první říjnovou neděli. Obnovují se některé lidové tradice, jako je činnost spolků, adventní setkávání občanů na návsi nebo pálení čarodějnic. Zatímco činnost divadelního spolku Divotadlo po několikaleté úspěšné činosti ustala, nové aktivy vznikají a aktivně dále působí. Nově vznikl Klub vojenské historie, který se věnuje především udržování památky na naše rodáky, kteří prošli či padli ve válečných konfliktech. Netradiční a spíše historicky zaměřené akce přináší do obce spolek Otava. V posledních letech je pro zájemce přístupné Muzeum řemesel, které je umístěno v budově fary. Mezi aktivní spolky patří TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Kynologický klub a v posledních letech aktivní Zájmové sdružení žen Otaslavic.

Autobusová doprava je zajišťována ve směru Prostějov, Nezamyslice. Po roce 1989 byly dobudovány inženýrské sítě včetně splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Od roku 2018 se významnou lokalitou a atrakcí stal Koupací biotop - koupaliště na přírodní bázi, které vzniklo na místě původního koupaliště z roku 1969. V těsném sousedství se pak nachází Diskgolf park, který byl zřízen jako 100. v České republice.

V rámci Mikroregionu Předina byl realizován projekt naučné stezky Předinou za poznáním. Cyklistům je určeno 15 zastavení, která seznamují s historií, přírodními zajímavostmi a památkami jednotlivých obcí. Ke zvýšení atraktivity obce nepřispívá jenom cykloturistika, ale také krásná příroda se souvislým pásem především jehličnatého lesa, roztroušené hájky z náletových dřevin a dva malebné rybníky.

V roce 2019 byl v obci zřízen Sběrný dvůr, čímž obec přispívá ke snížení ekologické zátěže naší krásné krajiny.

  • Rozloha: 1383 ha katastrální území Otaslavice
  • Počet obyvatel: 1309 k 1.1. 2022
  • Počet domů: 575

Obec

nahoru

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Obec Otaslavice
Otaslavice