_______________________

Olomoucký kraj finančně přispěl na ochranné pomůcky jednotce SDH 

helma

 

vw-sdh-logo

_____________________

Olomoucký kraj finančně přispěl
na realizaci stavby

"Otaslavice-splašková kanalizace v části obce Aleje"

Logo kraje na web

__________________

 

 

 

 

 

 

Profil zadavatele :

Rekonstrukce objektu na p.č. 1651, k.ú. Otaslavice

www.stavebnionline.cz