Olomoucký kraj finančně podpořil JSDH Otaslavice vybavením proti  bodavému hmyzu.

hasici2017

___________________

Projekt obnovy sochy Panny Marie v Otaslavicích se  uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje. 

socha marie

__________________

Olomoucký kraj finančně přispěl částkou 30 000,-Kč na Oslavy 130 let založení SDH Otaslavice, konané 19.6.2016 v Otaslavicích.

 _________________

centrala

Olomoucký kraj finančně přispěl na vybavení zásahové jednotky elektrocentrálou.
_______________________
Olomoucký kraj finančně přispěl

na realizaci stavby

"Otaslavice-splašková kanalizace v části obce Aleje"

Logo kraje na web

__________________

 

 

Profil zadavatele :

Identifikátor profilu zadavatele: 360164

www.stavebnionline.cz

 

 

 

 

Návrh stáhnout dokument
Odůvodnění stáhnout dokument
Základní členění stáhnout dokument
Hlavní výkres stáhnout dokument
Koncepce dopravy stáhnout dokument
Koncepce technické infrastruktury stáhnout dokument
Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace stáhnout dokument
Koor. zastavěného území stáhnout dokument
Předpokládané zábory půdního fondu stáhnout dokument
Koordinační výkres stáhnout dokument
Výkres širších vztahů stáhnout dokument

uzemni plan nahled

 

eu-regrozv

 

iop

 

mmr-logo