Olomoucký kraj finančně přispěl na vybavení JSDH Otaslavice

hadice

eu zp

________________

Olomoucký kraj finančně přispěl na  stavbu "Přírodní koupací biotop Otaslavice"

koupaliste

_________________

 Olomoucký kraj finančně přispěl na stavbu " Rekonstrukce komunikace pod  bytovkou Otaslavice -2"

________________

Olomoucký kraj finančně podpořil JSDH Otaslavice vybavením proti  bodavému hmyzu.

hasici2017

___________________

Projekt obnovy sochy Panny Marie v Otaslavicích se  uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje. 

socha marie

__________________

Olomoucký kraj finančně přispěl částkou 30 000,-Kč na Oslavy 130 let založení SDH Otaslavice, konané 19.6.2016 v Otaslavicích.

 _________________

Olomoucký kraj finančně přispěl

na realizaci stavby

"Otaslavice-splašková kanalizace v části obce Aleje"

Logo kraje na web

__________________

 

 

Profil zadavatele :

Identifikátor profilu zadavatele: 360164

www.stavebnionline.cz

 

 

 

 

Návrh stáhnout dokument
Odůvodnění stáhnout dokument
Základní členění stáhnout dokument
Hlavní výkres stáhnout dokument
Koncepce dopravy stáhnout dokument
Koncepce technické infrastruktury stáhnout dokument
Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace stáhnout dokument
Koor. zastavěného území stáhnout dokument
Předpokládané zábory půdního fondu stáhnout dokument
Koordinační výkres stáhnout dokument
Výkres širších vztahů stáhnout dokument

uzemni plan nahled

 

Územní studie Otaslavice_Lokalita BI 65_technická zpráva

Územní studie Otaslavice_Lokalita BI 65_situace

 

eu-regrozv

 

iop

 

mmr-logo