Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci akce 

"Kalová koncovka pro ČOV Otaslavice"

cov kal

 

Olomoucký kraj finančně přispěl na vybavení JSDH Otaslavice

sdh2021

 

Projekt obnovy se uskutečňuje za finanční
podpory Olomouckého kraje

sv jan

oprava sochy sv. Jana Nepomuckého

--------------------------------

 Olomoucký kraj
finančně přispěl na pořízení

Automatického Externího Defibrilátoru
včetně příslušenství.

 aed

Olomoucký kraj finančně přispěl na vybavení JSDH Otaslavice

hadice

eu zp


Olomoucký kraj finančně přispěl na  stavbu "Přírodní koupací biotop Otaslavice"koupaliste


Olomoucký kraj finančně přispěl na stavbu"Rekonstrukce komunikace pod  bytovkou Otaslavice -2"

 částkou 500 000,-Kč

chudobinec

 


Olomoucký kraj finančně podpořil JSDH Otaslavice vybavením proti  bodavému hmyzu.


hasici2017

Logo kraje na web

Profil zadavatele :

Identifikátor profilu zadavatele: 360164

www.stavebnionline.cz

 

 

 

 1. 10. 1910, byla v Otaslavicích zahájena pravidelná autobusová doprava na lince Otaslavice - Prostějov. Linku začal provozovat pan Antonín Hruban, později se k němu přidal jeho bratr Stanislav. O této významné události a o dalších osudech našich autodopravců se dozvíte v Muzeu Josefa Františka.


Antonin Hruban 2

Bus Otaslavice 1910 224 kopie

 

MUZEUM JOSEFA FRANTIŠKA


Malá expozice mapující a připomínající život a osudy našeho rodáka Josefa Františka byla zřízena s přispěním MAS (Místní akční skupina Hanácký venkov) v bývalé modlitebně v sousedství Obecního úřadu. Expozice obsahuje šest velkoplošných panelů, z nichž tři jsou věnovány plk. i.m. Josefu Františkovi, hrdinovi Bitvy o Británii.
Slavný pilot se narodil v Otaslavicích 7.10.1914. Technicky nadaný mladík se vyučil v tehdy renomované Wikovce v Prostějově a poté nastoupil na školu leteckého dorostu v Prostějově. Osudy mladého a „bouřlivého“ pilota ovlivnil nástup nacismu v Evropě a světová válka, kterou tito zahájili.
Po dramatickém útěku do Polska a prvních bojích v rámci polského letectva se společně se svými kamarády Košařem, Pavlovičem a Balejkou dostává do Francie. Jeho působení ve Francii je trochu zahaleno tajemstvím, zcela jasné je však Josefovo působení v rámci 303. polské peruti v Bitvě o Británi. 17 jistých a jeden pravděpodobný sestřel v rámci této nejvýznamnější letecké bitvy II. Světové války z něj dělá nejúspěšnějšího stíhače tohoto období. Slavný bouřlivák zahynul neporažen 8.10.1940.
Tři panely v expozici Muzea Josefa Františka mapují jeho hlavní tři životní etapy: Mládí a studia, útěk a působení ve II. Světové válce, úspěchy v Bitvě o Británii a jeho odkaz. Fotografie, dokumentující hlavní události v Josefově životě mají návštěvníky upoutat a připomenout našeho slavného rodáka. Pro další informace je v muzeu k dispozici brožurka s dalšími informacemi, nejen o slavném rodákovi, ale také o dalších, pro naši obec významných organizacích – TJ Sokol a Sbor dobrovolných hasičů.
Samostatně je na třech panelech v muzeu zmapována i historie obce Otaslavice. Na panelech jsou připomenuty významné osobnosti, události i stavby, které tvořily historii naší obce.
Na mobilních stojanech je pak v muzeu dokumentována spolková činnost, v historii obce velmi významná.
Muzeum je přístupné po předchozí domluvě na Obecním úřadě, nebo cestou Klubu vojenské historie Otaslavice, z.s. na e-mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: +420 739 023 941.

 

 O Josefu Františkovi také na www.kvhotaslavice.cz

 

muzeum JF 01

muzeum JF 02

muzeum JF 03

muzeumhist 01

muzeumhist 02

muzeumhist 03

muzeumspolkyt 01muzeumspolkyt 02

muzeumspolkyt 03

muzeumspolkyt 04

 

 

Muzeum řemesel

 

muzeumremesel 01

muzeumremesel 02